logo poob

poob planetka muzika planetka obrázky planetka historie planetka Stodola planetka o nás planetka novinky planetka koncerty planetka texty planetka kontakty planetka odkazy

stopařův průvodce po galaxii
Stopařův průvodce po galaxii poznamenává, že

" ... Postižená oblast, plutoniová rocková kapela z gagrakackých myšlenkových zón, je považována nejen za nejhlasitější rockovou kapelu v Galaxii, ale i za nejhlasitější randál vůbec.

Stálí návštěvníci koncertů soudí, že nejkvalitnějšího poslechu je možno dosáhnout v mohutných betonových bunkrech asi padesát pět a půl kilometru od pódia.
Hudebníci sami hrají na své nástroje prostřednictvím dálkového ovládání z dobře izolované kosmické lodi, která zůstává
na oběžné dráze planety (velmi často úplně jiné).

Jejich písně jsou vcelku prosté. Většinou jsou to variace na známé téma: bytost - hoch se setkává s bytostí - dívkou
pod stříbřitým měsícem, který však náhle, z důvodu, jenž není uspokojivě vysvětlen, vybuchuje.

Mnohé světy už skupině zakázaly činnost na své půdě, někdy z důvodů umělěckých, častěji však prostě proto, že zvuková technika kapely porušuje tamní smlouvy o omezení strategických zbraní.
To však nicméně nezabránilo jejich výdělkům, aby nepřekračovaly hranice čiré hypermatematiky.

Jejich vedoucí účetního výzkumu byl nedávno jmenován profesorem neomatematiky na univerzitě v Maximegalonu, jakožto projev ocenění jeho Obecné i Speciální teorie daňových přiznání Postižené oblasti, jež dokazují, že předivo časoprostorového kontinua je nejen zakřivené, ale přímo uhnuté ..."

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!